Introduktion

Ledelsesinformation er genstand for et stigende fokus i virksomhederne og betragtes i dag som et centralt element i styring og implementering af virksomhedens strategi. Men hvad er ledelsesinformation, hvordan bruges det og hvordan indføres det i en organisation?

Denne blog har til formål at definere og drøfte begrebet Ledelsesinformation.

torsdag den 2. december 2010

Moderne Ledelsesinformation

I dag betragtes Ledelsesinformation bredt som en del af - eller måske ligefrem synonymt med - Business Intelligence, også kaldet BI.

Business intelligence, kan beskrives som:
  • Anvendelse af data til at forbedre virksomhedens indtjening og konkurrenceevne.

Desuden opfattes ledelsesinformation i dag mere bredt, nemlig som den information, der er nødvendig for at træffe de bedst mulige beslutninger i medarbejdernes daglige arbejde. Dvs. Ledelsesinformation er noget, der bruges af beslutningstagere på alle niveauer, og ikke kun af virksomhedens ledelse.

Virksomheder samler i stigende omfang detaljerede data om virksomhedens processer og strukturer. Udbredelsen af såkaldte ressourceplanlægningssystemer (også kendt som ERP og økonomisystemer) er voksende samtidig med, at virksomhedernes disciplin omkring anvendelse af disse systemer stiger. Resultatet er, at mængden af opsamlede data om virksomheden vokser og vokser.

Data om kunders købsadfærd, varers bevægelse, priser og omkostninger udgør et kolossalt potentiale til at udnytte forretningsmæssige muligheder og undgå tab.
Medarbejdere i virksomheden bliver derfor i stigende grad informationsarbejdere, der bruger data som en naturlig del af de daglige beslutningsprocesser og dermed hjælper aktivt med at øge virksomhedens indtjening og konkurrenceevne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar