Introduktion

Ledelsesinformation er genstand for et stigende fokus i virksomhederne og betragtes i dag som et centralt element i styring og implementering af virksomhedens strategi. Men hvad er ledelsesinformation, hvordan bruges det og hvordan indføres det i en organisation?

Denne blog har til formål at definere og drøfte begrebet Ledelsesinformation.

torsdag den 2. december 2010

Baggrund for Ledelsesinformation

I de seneste år har der været stigende fokus på ledelsesinformation. Ledelsesinformation er lige så gammelt som menneskets evne til at organisere sig, og har været brugt af konger, krigsherrer, handelsfolk mv. gennem tiderne. I dag er det dog blevet til et selvstændigt fokusområde i takt med professionalisering af organisationer og stigende konkurrence virksomhederne imellem.


Behovet for god ledelsesinformation er centralt for styringen af en professionel virksomhed i tider med stigende krav til kvalitet og effektivitet. God ledelsesinformation betyder, at beslutningstagerne løbende kan følge op på, om der er sammenhæng mellem virksomhedens målsætninger og den service, der reelt leveres.

Det er vigtigt, at alle beslutningstagere modtager regelmæssig information om de væsentligste forhold til deres ansvarsområder. Information er nemlig en forudsætning for, at der kan træffes beslutninger og følges op.

Hvad giver ledelsesinformation svar på?

Ledelsesinformation kan bruges til at give ledelse og andre beslutningstagere regelmæssig information om det reelle serviceniveau og økonomiske forbrug. Ledelsesinformation kan f.eks. give svar på følgende spørgsmål:
  • Holder budgettet?
  • Hvad koster det at levere de forskellige produkter og ydelser?
  • Hvordan performer de forskellige afdelinger og medarbejdere?
  • Hvilken profil har virksomhedens produkter og kunder?
  • Hvem køber hvilke produkter/ydelser?
  • Hvilke varer ligger længst på lager?
  • Hvilke kunder tjener vi flest penge på?
Spørgsmålene vil afhænge af branche og virksomhedskultur. Der er f.eks. stor forskel på, hvilke informationer, der er nødvendige i private og offentlige virksomheder. Men overordnet set har Ledelsesinformation det samme formål i alle virksomheder.

Ledelsesinformation kan med andre ord gøre det muligt at følge virkomhedens ydeevne tæt og skabe et godt grundlag, når ændringer i virksomhedens processer og strukturer skal analyseres og gennemføres.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar