Introduktion

Ledelsesinformation er genstand for et stigende fokus i virksomhederne og betragtes i dag som et centralt element i styring og implementering af virksomhedens strategi. Men hvad er ledelsesinformation, hvordan bruges det og hvordan indføres det i en organisation?

Denne blog har til formål at definere og drøfte begrebet Ledelsesinformation.

torsdag den 2. december 2010

Implementering af ledelsesinformation

Indførelse af Ledelsesinformation

Indførelse af Ledelsesinformation vil for det meste være forbundet med implementering af et Ledelsesinformationssystem i form af et computersystem.

Eksempel på et Ledelsesinformationssystem.

Følgende spørgsmål er vigtige at overveje for at komme i gang med at indsamle og anvende ledelsesinformation:
  • Hvilke informationer er der brug for?
  • Hvem har brug for de forskellige informationer?
  • Hvornår er der brug for informationerne?
Det er f.eks. vigtigt at foretage en grundig afvejning af, hvilke informationer henholdsvis ledelse og medarbejdere har brug for, når der løbende skal følges op. For store mængder information kan nemlig let blive en hæmsko og risikere at fjerne fokus fra det væsentlige - overblik og evnen til at træffe de rigtige beslutninger. Udvælgelsen af ledelsesinformation er derfor et spørgsmål om prioritering.
Desuden vil indførelse være forbundet med valg af software til ledelsesinformationssystemet. I mangel af et Ledelsesinformationssystem ser man ofte ledelsesinformation blive samlet og distribueret vha. regneark.
Ved valg af et ledelsesinformationssystem bør man gøre følgende overvejelser:
  • Skal systemet bygges af interne folk eller eksterne specialister?
  • Hvilke leverandører har specialiseret sig i virksomhedens branche?
  • Er leverandøren specialiseret i store, mellemstore eller mindre virksomheder? Vælg en leverandør med det rette fokus, ellers bliver løsningen ikke blot dyr, men også besværlig at vedligeholde.


1 kommentar: